Sunday, December 22, 2013

सराईत

आताशा सुंदर लागलाय स्वर वगैरे..
सगळं कसं छान चालू आहे
हसतमुखानं यशाच्या छटा मोजत मस्त सरकतोय दिवस.
माझ्याकडे यांव आहे आणि मी त्याला त्यांव दिलं.
हिशोबाच्या कागदाचा मनात लागलाय ढीग.
थुंकी झेलणारे झेलतायत..
असुयेच्या आठ्या सुखावून जातायत .
मित्रांचाही आहेच की घोळका...
सगळं कसं छान चालू आहे .
मारायला शिकतोय की नकोसे विचार,
हव्याशा प्रलोभनांच्या बदल्यात.
खूप ताकद आहे अजून.. लांब धाव घ्यायची..
जवळच्या नात्याची मिठी फक्त सोडवायची
सुखाच्या व्याख्या बदलतायत,
नजर अजून रुंद होतेय.. घाव अजून खोल.
जल्लोष होतोय धुंद..
दरडावून विचारणारा आवाज क्षीण होत जातोय.
प्रशस्त होतायत रस्ते... तडजोडी अप्रशस्त..
बुद्धी तल्लख आणि जाणीवा सुस्त
नव्या लालसांचे अंकुर फुटताहेत.. वठलेल्या संवेदनांवर
एक क्षीण आवाज येतो कधीकधी.. पण..
सराईत हाताला आता कंपही नाही सुटत.. अचूक दाब देताना

No comments:

Post a Comment